KHỞI ĐỘNG TỪ CONTACTOR SCHNEIDER LC1F400Q7

Nhà sản xuất: Schneider

Mã sản phẩm: LC1D18M7

Tình trạng: Còn hàng

Giá: Liên hệ
Trước Thuế: 0 Đ
Số lượng:

ĐẶC ĐIỂM:
Khởi động từ loại LC1F, dùng cho điều khiển động cơ có công suất lên tới 450 KW, tải AC-3
Cuộn dây điều khiển có điện áp điều khiển AC, DC
Độ bền cơ khí và độ bền điện cao – 5 đến 10 triệu lần đóng cắt cho contactor từ 115-500A; 630A – 800A

LC1F115G7 CONTACTOR 115A COIL 120VAC
LC1F115L7 CONTACTOR 115A COIL 208VAC
LC1F115E7 CONTACTOR 115A COIL 48VAC
LC1F115F7 CONTACTOR 115A COIL 110VAC
LC1F115FE7 CONTACTOR 115A COIL 115VAC
LC1F115M7 CONTACTOR 115A COIL 220VAC
LC1F115P7 CONTACTOR 115A COIL 230VAC
LC1F115U7 CONTACTOR 115A COIL 240VAC
LC1F115Q7 CONTACTOR 115A COIL 380VAC
LC1F115V7 CONTACTOR 115A COIL 400VAC
LC1F115N7 CONTACTOR 115A COIL 415VAC
LC1F115R7 CONTACTOR 115A COIL 4400VAC
LC1F150G7 CONTACTOR 150A COIL 120VAC
LC1F150L7 CONTACTOR 150A COIL 208VAC
LC1F150E7 CONTACTOR 150A COIL 48VAC
LC1F150F7 CONTACTOR 150A COIL 110VAC
LC1F150FE7 CONTACTOR 150A COIL 115VAC
LC1F150M7 CONTACTOR 150A COIL 220VAC
LC1F150P7 CONTACTOR 150A COIL 230VAC
LC1F150U7 CONTACTOR 150A COIL 240VAC
LC1F150Q7 CONTACTOR 150A COIL 380VAC
LC1F150V7 CONTACTOR 150A COIL 400VAC
LC1F150N7 CONTACTOR 150A COIL 415VAC
LC1F150R7 CONTACTOR 150A COIL 440VAC
LC1F185G7 CONTACTOR 185A COIL 120VAC
LC1F185L7 CONTACTOR 185A COIL 208VAC
LC1F185E7 CONTACTOR 185A COIL 48VAC
LC1F185F7 CONTACTOR 185A COIL 110VAC
LC1F185FE7 CONTACTOR 185A COIL 115VAC
LC1F185M7 CONTACTOR 185A COIL 220VAC
LC1F185P7 CONTACTOR 185A COIL 230VAC
LC1F185U7 CONTACTOR 185A COIL 240VAC
LC1F185Q7 CONTACTOR 185A COIL 380VAC
LC1F185V7 CONTACTOR 185A COIL 400VAC
LC1F185N7 CONTACTOR 185A COIL 415VAC
LC1F185R7 CONTACTOR 185A COIL 440VAC
LC1F225G7 CONTACTOR 225A COIL 120VAC
LC1F225L7 CONTACTOR 225A COIL 208VAC
LC1F225E7 CONTACTOR 225A COIL 48VAC
LC1F225F7 CONTACTOR 225A COIL 110VAC
LC1F225FE7 CONTACTOR 225A COIL 115VAC
LC1F225M7 CONTACTOR 225A COIL 220VAC
LC1F225P7 CONTACTOR 225A COIL 230VAC
LC1F225U7 CONTACTOR 225A COIL 240VAC
LC1F225Q7 CONTACTOR 225A COIL 380VAC
LC1F225V7 CONTACTOR 225A COIL 400VAC
LC1F225N7 CONTACTOR 225A COIL 415VAC
LC1F225R7 CONTACTOR 225A COIL 440VAC
LC1F265G7 CONTACTOR 265A COIL 120VAC
LC1F265B7 CONTACTOR 265A COIL 24VAC
LC1F265L7 CONTACTOR 265A COIL 208VAC
LC1F265E7 CONTACTOR 265A COIL 48VAC
LC1F265F7 CONTACTOR 265A COIL 110VAC
LC1F265FE7 CONTACTOR 265A COIL 115VAC
LC1F265M7 CONTACTOR 265A COIL 220VAC
LC1F265P7 CONTACTOR 265A COIL 230VAC
LC1F265U7 CONTACTOR 265A COIL 240VAC
LC1F265Q7 CONTACTOR 265A COIL 380VAC
LC1F265V7 CONTACTOR 265A COIL 400VAC
LC1F265N7 CONTACTOR 265A COIL 415VAC
LC1F265R7 CONTACTOR 265A COIL 440VAC
LC1F330G7 CONTACTOR 330A COIL 120VAC
LC1F330B7 CONTACTOR 330A COIL 24VAC
LC1F330L7 CONTACTOR 330A COIL 208VAC
LC1F330E7 CONTACTOR 330A COIL 48VAC
LC1F330F7 CONTACTOR 330A COIL 110VAC
LC1F330FE7 CONTACTOR 330A COIL 115VAC
LC1F330M7 CONTACTOR 330 A COIL 220VAC
LC1F330P7 CONTACTOR 330A COIL 230VAC
LC1F330U7 CONTACTOR 330A COIL 240VAC
LC1F330Q7 CONTACTOR 330A COIL 380VAC
LC1F330V7 CONTACTOR 330A COIL 400VAC
LC1F330N7 CONTACTOR 330A COIL 415VAC
LC1F330R7 CONTACTOR 330A COIL 440VAC
LC1F400L7 CONTACTOR 400A COIL 208VAC
LC1F400E7 CONTACTOR 400A COIL 48VAC
LC1F400F7 CONTACTOR 400A COIL 110VAC
LC1F400FE7 CONTACTOR 400A COIL 115VAC
LC1F400M7 CONTACTOR 400A COIL 220VAC
LC1F400P7 CONTACTOR 400A COIL 230VAC
LC1F400U7 CONTACTOR 400A COIL 240VAC
LC1F400Q7 CONTACTOR 400A COIL 380VAC
LC1F400V7 CONTACTOR 400A COIL 400VAC
LC1F400N7 CONTACTOR 400A COIL 415VAC
LC1F400R7 CONTACTOR 400A COIL 440VAC
LC1F500L7 CONTACTOR 400A COIL 208VAC
LC1F500E7 CONTACTOR 400A COIL 48VAC
LC1F500F7 CONTACTOR 400A COIL 110VAC
LC1F500FE7 CONTACTOR 400A COIL 115VAC
LC1F500M7 CONTACTOR 400A COIL 220VAC
LC1F500P7 CONTACTOR 400A COIL 230VAC
LC1F500U7 CONTACTOR 400A COIL 240VAC
LC1F500Q7 CONTACTOR 400A COIL 380VAC
LC1F500V7 CONTACTOR 400A COIL 400VAC
LC1F500N7 CONTACTOR 400A COIL 415VAC
LC1F500R7 CONTACTOR 400A COIL 440VAC
LC1F630G7 CONTACTOR 400A COIL 120VAC
LC1F630L7 CONTACTOR 630A COIL 208VAC
LC1F630E7 CONTACTOR 630A COIL 48VAC
LC1F630F7 CONTACTOR 630A COIL 110VAC
LC1F630FE7 CONTACTOR 630A COIL 115VAC
LC1F630M7 CONTACTOR 630A COIL 220VAC
LC1F630P7 CONTACTOR 630A COIL 230VAC
LC1F630U7 CONTACTOR 630A COIL 240VAC
LC1F630Q7 CONTACTOR 630A COIL 380VAC
LC1F630V7 CONTACTOR 630A COIL 400VAC
LC1F630N7 CONTACTOR 630A COIL 415VAC
LC1F630R7 CONTACTOR 630A COIL 440VAC
LC1F780L7 CONTACTOR 780A COIL 208VAC
LC1F780F7 CONTACTOR 780A COIL 110VAC
LC1F780FE7 CONTACTOR 780A COIL 115VAC
LC1F780M7 CONTACTOR 780A COIL 220VAC
LC1F780P7 CONTACTOR 780A COIL 230VAC
LC1F780U7 CONTACTOR 780A COIL 240VAC
LC1F780Q7 CONTACTOR 780A COIL 380VAC
LC1F780V7 CONTACTOR 780A COIL 400VAC
LC1F780N7 CONTACTOR 780A COIL 415VAC
LC1F780R7 CONTACTOR 780A COIL 440VAC
LC1F115BD CONTACTOR 115A COIL 24VDC
LC1F115ED CONTACTOR 115A COIL 48VDC
LC1F115FD CONTACTOR 115A COIL 110VDC
LC1F115GD CONTACTOR 115A COIL 125VDC
LC1F115MD CONTACTOR 115A COIL 220VDC
LC1F115UD CONTACTOR 115A COIL 240VDC
LC1F115RD CONTACTOR 115A COIL 440VDC
LC1F150BD CONTACTOR 150A COIL 24VDC
LC1F150ED CONTACTOR 150A COIL 48VDC
LC1F150FD CONTACTOR 150A COIL 110VDC
LC1F150GD CONTACTOR 150A COIL 120VDC
LC1F150MD CONTACTOR 150A COIL 220VDC
LC1F150UD CONTACTOR 150A COIL 240VDC
LC1F150RD CONTACTOR 150A COIL 440VDC
LC1F185BD CONTACTOR 185A COIL 24VDC
LC1F185ED CONTACTOR 185A COIL 48VDC
LC1F185FD CONTACTOR 185A COIL 110VDC
LC1F185GD CONTACTOR 185A COIL 120VDC
LC1F185MD CONTACTOR 185A COIL 220VDC
LC1F185UD CONTACTOR 185A COIL 240VDC
LC1F185RD CONTACTOR 185A COIL 440VDC
LC1F225BD CONTACTOR 225A COIL 24VDC
LC1F225ED CONTACTOR 225A COIL 48VDC
LC1F225FD CONTACTOR 225A COIL 110VDC
LC1F225GD CONTACTOR 225A COIL 120VDC
LC1F225MD CONTACTOR 225A COIL 220VDC
LC1F225UD CONTACTOR 225A COIL 240VDC
LC1F225RD CONTACTOR 225A COIL 440VDC
LC1F265BD CONTACTOR 265A COIL 24VDC
LC1F265ED CONTACTOR 265A COIL 48VDC
LC1F265FD CONTACTOR 265A COIL 110VDC
LC1F265GD CONTACTOR 265A COIL 120VDC
LC1F265MD CONTACTOR 265A COIL 220VDC
LC1F265UD CONTACTOR 265A COIL 240VDC
LC1F265RD CONTACTOR 265A COIL 440VDC
LC1F330BD CONTACTOR 330A COIL 24VDC
LC1F330ED CONTACTOR 330A COIL 48VDC
LC1F330FD CONTACTOR 330A COIL 110VDC
LC1F330GD CONTACTOR 330A COIL 120VDC
LC1F330MD CONTACTOR 330A COIL 220VDC
LC1F330UD CONTACTOR 330A COIL 240VDC
LC1F330RD CONTACTOR 330A COIL 440VDC
LC1F400ED CONTACTOR 400A COIL 48VDC
LC1F400FD CONTACTOR 400A COIL 110VDC
LC1F400GD CONTACTOR 400A COIL 120VDC
LC1F400MD CONTACTOR 400A COIL 220VDC
LC1F400UD CONTACTOR 400A COIL 240VDC
LC1F400RD CONTACTOR 400A COIL 440VDC
LC1F500ED CONTACTOR 500A COIL 48VDC
LC1F500FD CONTACTOR 500A COIL 110VDC
LC1F500GD CONTACTOR 500A COIL 120VDC
LC1F500MD CONTACTOR 500A COIL 220VDC
LC1F500UD CONTACTOR 500A COIL 240VDC
LC1F500RD CONTACTOR 500A COIL 440VDC
LC1F630ED CONTACTOR 630A COIL 48VDC
LC1F630FD CONTACTOR 630A COIL 110VDC
LC1F630GD CONTACTOR 630A COIL 120VDC
LC1F630MD CONTACTOR 630A COIL 220VDC
LC1F630UD CONTACTOR 630A COIL 240VDC
LC1F630RD CONTACTOR 630A COIL 440VDC
LC1F780GD CONTACTOR 780A COIL 120VDC
LC1F780MD CONTACTOR 780A COIL 220VDC
LC1F780UD CONTACTOR 780A COIL 240VDC
LC1F780RD CONTACTOR 780A COIL 440VDC
LC1F800FW CONTACTOR 800A COIL 110VDC
LC1F800MW CONTACTOR 800A COIL 220VDC
LC1F800QW CONTACTOR 800A COIL 380VDC
LC1F1154 CONTACTOR 4P 200A
LC1F1504 CONTACTOR 4P 250A
LC1F1854 CONTACTOR 4P 275A
LC1F2254 CONTACTOR 4P 315A
LC1F2654 CONTACTOR 4P 350A
LC1F3304 CONTACTOR 4P 400A
LC1F4004 CONTACTOR 4P 500A
LC1F5004 CONTACTOR 4P 700A
LC1F6304 CONTACTOR 4P 1000A
LX1FF048 COIL 48VAC
LX1FF110 COIL 110VAC
LX1FF220 COIL 220VAC
LX1FF240 COIL 240VAC
LX1FF380 COIL 380VAC
LX1FG048 COIL 48VAC
LX1FG110 COIL 110VAC
LX1FG220 COIL 220VAC
LX1FG240 COIL 240VAC
LX1FG380 COIL 380VAC
LX1FH0482 COIL 48VAC
LX1FH1102 COIL 110VAC
LX1FH2202 COIL 220VAC
LX1FH2402 COIL 240VAC
LX1FH3802 COIL 380VAC
LX1FJ110 COIL 110VAC
LX1FJ220 COIL 220VAC
LX1FJ240 COIL 240VAC
LX1FJ380 COIL 380VAC
LX1FK110 COIL 110VAC
LX1FK220 COIL 220VAC
LX1FK240 COIL 240VAC
LX1FK380 COIL 380VAC
LX1FL110 COIL 110VAC
LX1FL220 COIL 220VAC
LX1FL380 COIL 380VAC
LX1FX220 COIL 220VAC
LX1FX380 COIL 380VAC
LX4F8FW COIL 220VDC
LX4F8MW COIL 220VDC
LX4F8QW COIL 220VDC
LX4FF048 COIL 48VDC
LX4FF110 COIL 110VDC
LX4FF220 COIL 220VDC
LX4FG048 COIL 48VDC
LX4FG110 COIL 110VDC
LX4FH048 COIL 48VDC
LX4FH110 COIL 110VDC
LX4FH220 COIL 220VDC
LX4FJ110 COIL 110VDC
LX4FJ220 COIL 220VDC
LX4FK110 COIL 110VDC
LX4FK220 COIL 220VDC
LX4FL110 COIL 110VDC
LX4FL220 COIL 220VDC
LX4FX220 COIL 220VDC

 

 

 

Viết đánh giá

Lưu ý: không hỗ trợ HTML!
Xấu           Tốt