Ứng dụng của rơ le giám sát tải motor

Xuất bản: Kiến thức điện Xem : 1136 Bình luận: 0

Ứng dụng của rơ le giám sát tải motor. Giám sát trạng thái hoạt động của động cơ không đồng bộ, giám sát 1 pha hoặc 3 pha

Ứng dụng của rơ le giám sát tải motor

Giám sát trạng thái hoạt động của động cơ không đồng bộ, giám sát 1 pha hoặc 3 pha

Bảo vệ quá áp và thấp áp, Cos Фminvà cos Фmaxđo dòng trực tiếp tới 20A

Điều chỉnh thời gian trễ khi khởi động từ 0.3 - 30s, thời gian tác động 0.2-2s

3 đèn LED hiển thị trạng thái hoạt động, Độ bền cơ học: 30 triệu lần đóng cắt

Cấp bảo vệ vỏ / đầu nối: IP50/IP20, đáp ứng tiêu chuẩn IEC 255-6, EN 60255-6

 Rơ le giám sát tải motor

- Giám sát bơm

+ Bảo vệ bơm khi chay khô (không đủ tải)

+ Bảo vệ bơm khi van bị đóng (quá tải)

+ Bảo vệ bơm khi đường ống bị vỡ (quá tải)

- Bảo vệ hệ thống đốt nóng, điều hoà không khí và thông gió

+ Giám sát độ bẩn của lưới lọc.

+ Bảo vệ khi dây đai bị gãy (không đủ tải)

+ Bảo vệ khi các van và tấm chắn bị đóng (quá tải)

+ Giám sát lượng khí lưu thông

- Giám sát Máy khuấy

+ Đảm bảo hoạt động ổn định cao trong két chứa (quá tải)

+ Giám sát độ bẩn của két chứa

- Giám sát băng chuyền

+ bảo vệ khi băng chuyền bị nghẽn(quá tải)

+ bảo vệ khi băng chuyền bị kẹt (quá tải)

+ bảo vệ khi vật liệu dồn đống trên dây chuyền hình soắn (quá tải)

+ Bảo vệ bệ nâng

- Giám sát lắp đặt máy

+ Tránh mòn cho dụng cụ như tránh mòn cho lưỡi cưa đĩa (quá tải)

+ Tránh hư hỏng cho dụng cụ (không đủ tải)

+ Tránh làm gãy, dứt dây đai truyền động (không đủ tải)

Sơ đồ đấu dây cho động cơ <20A

Động cơ 3 pha

Sơ đồ đấu dây role cho động cơ

 

Động cơ 1 pha

Sơ đồ đấu dây role cho động cơ

Sơ đồ đấu dây cho động cơ >20A

Động cơ 3 pha

Sơ đồ đấu dây role cho động cơ

 

Động cơ 1 pha

Sơ đồ đấu dây role cho động cơ